Hoe ziet een Inventive Klant portaal eruit en hoe dient dit portaal te worden gebruikt?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Inventive programmatuur heeft u toegang tot diverse klantportalen. Hierbij moet u denken aan portalen waarbij u issues omtrent de software kunt insturen of portalen waarbij u kennisbankgegevens kunt raadplegen en/of toevoegen. U heeft ook de beschikking over een eigen klant portaal, maar hoe ziet een Inventive Klant portaal eruit en hoe dient dit portaal te worden gebruikt?
 

Ontvangen van inloggegevens
Voordat u kunt werken met het Inventive Klant portaal, ontvangt u vanuit Inventive de juiste inloggegevens. Deze inloggegevens bevat een standaard wachtwoord en dient zodoende na de eerste inlog door u te worden gewijzigd. U kunt u wachtwoord wijzigen door te kiezen voor de optie 'Wachtwoord vergeten'. Mocht u problemen hebben bij het wijzigen van uw wachtwoord dan dient u contact op te nemen met uw Inventive consultant. 
 

Het Inventive Klant Portaal
Het Klant portaal is een 'Wiki' achtige tool waarbij u zowel informatie kunt vinden en bekijken via de 'menu structuur' (zie afbeelding 1, punt 1) als via het zoekveld (zie afbeelding 1, punt 2). Nadat u bent ingelogd, komt u terecht op uw persoonlijke stuur- en werkgroepleden pagina die is aangemaakt. Afhankelijk van de ingestelde rechten kunt u bepaalde menu onderdelen wel raadplegen terwijl andere voor u zijn afgeschermd. 

Zoals aangegeven bestaat de menustructuur op het Klant Portaal voor u uit een drietal groepen verdeeld over de 'Stuurgroep', 'Werkgroep' en 'Gebruikersgroep' (zie afbeelding 1, punt 3). Zoals eerder aangegeven, kunt u afhankelijk van de ingestelde rechten pagina's wel of niet benaderen. Hieronder wordt verder toegelicht hoe deze structuur in elkaar zit en welke rechten elke groep heeft:
 

GroepToelichting
Stuurgroep

Op de stuurgroep pagina's worden naast het commercieel dossier, ook de voor de stuurgroepleden benodigde informatie vastgelegd. Onder deze informatie kun je verslagen van stuurgroep overleg en managementreviews scharen. De informatie die hier wordt vastgelegd, is alleen benaderbaar en zichtbaar voor de stuurgroep leden en het management van uw organisatie.
 

Werkgroep

Op de werkgroeppagina's wordt alle informatie vastgelegd op pagina's die benodigd zijn gedurende de implementatie van de software. Dit is tevens de plaats waar bestanden worden bewaard, zodat deze niet langer tussen werkgroepleden hoeven te worden gemaild. Op deze wijze werkt iedereen met dezelfde informatie. Als gedurende de implementatie blijkt dat nieuwe pagina's zijn vereist, dan kunnen deze worden aangemaakt.

Naast de eerder genoemde informatie worden hier ook bezoekverslagen en agenda's voor komende bezoeken vastgelegd. Tevens worden op deze pagina's de procesbeschrijvingen voorbereid, die wanneer afgerond kunnen worden geplaatst op de pagina's voor de gebruikersgroep.
 

Gebruikersgroep

Het gebruikersgroep portaal is voor alle medewerkers die werken met de Inventive applicatie beschikbaar en is onder te verdelen in vier hoofdonderdelen:

 • Gebruikersgroepen
  Op de pagina's onder de gebruikersgroepen, kunnen de diverse gebruikers worden vastgelegd en benoemd.
   
 • Procesbeschrijvingen
  Onder het kopje procesbeschrijvingen wordt alle documentatie die voor gebruikers van toepassing kan zijn geplaatst. Op een later moment kunnen deze pagina's direct vanuit Inventive worden benaderd.
   
 • Documentatie Inventive
  Onder het kopje 'Documentatie Inventive' wordt alle standaard Inventive documentatie geplaatst. Deze informatie kun u ook terugvinden op het kennisportaal. Tevens kunt u hier de 'slideshows' van trainingen terugvinden.
   
 • Kennisportaal
  Onder het kopje 'Kennisportaal' wordt de hoofdpagina van het Inventive Kennisportaal getoond.


Afbeelding 1