Hoe kan ik werken met een g-rekening in de Inventive Desktop App?

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert aan bedrijven op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee alleen loonheffingen en BTW kan worden betaald aan de Belastingdienst of aan een andere g-rekening. In Inventive kunt u gebruik maken van de g-rekening functionaliteit, maar hoe werkt dit in de Inventive Desktop App? 
 

Met behulp van de g-rekening functionaliteit, kan bij het aanmaken van een bankrekeningnummer van een relatie worden aangegeven of de rekening een g-rekening betreft of niet. Let op! Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dienen er voor een relatie minimaal twee bankrekeningnummers bekend te zijn, namelijk een g-rekening en een normale bankrekening. 
 

G-rekening invoeren voor een relatie
Om een g-rekening in te voeren, opent u de functie 'IBAN'. U voorziet de invoervelden van informatie en voert het rekeningnummer van de g-rekening in bij het veld 'IBAN' (zie afbeelding 1, punt 1). Om er vervolgens een g-rekening van te maken, plaatst u bij het veld 'G rekening' een 'J' (zie afbeelding 1, punt 2). U slaat de gegevens op, waarmee de g-rekening is ingevoerd. Meer informatie omtrent het invoeren van bankrekeningnummers kunt u vinden in het desbetreffende kennisbankartikel.
 

Invoer van inkoopfactuur met loonaandeel

Nadat op een relatie de juiste g-rekening gegevens zijn ingevoerd, kunt u een inkoopfactuur aanmaken en dient u op de gebruikelijke wijze de factuurgegevens in te voeren. Zodra het loonaandeel dat in rekening is gebracht, moet worden betaald aan de g-rekening van deze relatie, dient het bedrag loonaandeel inclusief het eventuele BTW deel in het veld 'Loonaandeel' (zie afbeelding 2, punt 1) te worden ingevoerd. 

Vervolgens voert u op de gebruikelijke wijze de factuurregels in. Als de inkoopfactuur is afgerond en akkoord is, kunt u deze opslaan. Er worden dan twee crediteurenposten aangemaakt op basis van de inkoopfactuur. De eerste post voor de g-rekening en de tweede post voor de bankrekening. 


Betalingsafspraken

Via betalingsafspraken is op te geven welke % afgedragen dient te worden aan de G-rekeningen.


Afbeelding 1


Afbeelding 2