Hoe kan ik Powersearches beheren in de Inventive Desktop App?

In de Inventive Desktop App heeft u, net als in de web versie, de mogelijkheid om Powersearches te beheren. Het beheer van deze Powersearches wordt geregeld via de functie 'Powertool groepen'. In deze functie worden de rechten voor alle zogeheten 'Powertools' (zoals een Powersearch en Powerlist) geregeld, maar hoe realiseert u dit in de Inventive Desktop App?
 

Aanmaken Powertool groep in Inventive op de desktop
De eerste stap is het aanmaken van een 'Powertool groep' voor het gebruik op het web. Let op! Als u al Powertool groepen heeft aangemaakt en u wilt alleen een Powersearch toevoegen dan kunt u bovenstaande stap overslaan en kunt u direct starten met werken in de Desktop App. U opent hiervoor de functie 'Powertool groepen desktop'. In het scherm dat opent, ziet u alle, reeds aangemaakte, Powertool groepen die u als gebruikers mag beheren.

Let op! U kunt enkel Powertoolgroepen toekennen aan Powertools als u deze zelf mag beheren. Dit houdt in dat u aan iedere Powertoolgroep, welke u wilt toekennen, een gebruikersgroep (waar u toe behoort) dient toe te voegen met beheersrechten.

Om een nieuwe groep aan te maken, klikt u op de nieuw button. Vervolgens kunt u naar eigen inzicht een code en een omschrijving invoeren (zie afbeelding 1, punt 1). Standaard wordt een nieuwe Powertool groep als 'Actief' aangevinkt (zie afbeelding 1, punt 2). Dit veld kunt u, indien nodig, wijzigen. Na het invoeren van de groep opent u opnieuw de groep door te dubbelklikken op het desbetreffende record.

Vervolgens gaat u naar het gerelateerd menu en klikt u op de optie 'Powertool gebruikersgroepen Desktop' (zie afbeelding 2, punt 1). Er wordt een leeg scherm geopend, waar u opnieuw op de 'nieuw' button dient te klikken. In het scherm dat opent kunt u een gebruikersgroep koppelen aan de zojuist aangemaakte Powertool groep. U zult zien dat de Powertool groep standaard is gevuld (zie afbeelding 3, punt 1).

Om gebruikers de Powersearch te laten benaderen, voegt u bij het veld 'Gebruikers groep' de gebruikersgroep toe waartoe de gebruikers behoren (zie afbeelding 3, punt 2). Vervolgens kiest u bij 'Soort' de mogelijkheden die gebruikers hebben. Als u kiest voor 'Tonen', dan kunnen gebruikers de Powersearch enkel gebruiken, terwijl de optie 'Beheren' de gebruikers binnen de geselecteerde gebruikersgroep de rechten geeft om de Powersearch te wijzigen (zie afbeelding 3, punt 3).


Powersearch groep toegevoegd en actief op het web

Na het aanmaken van de groep, maakt u in een functie naar keuze een Powersearch aan. U slaat deze Powersearch vervolgens op via de 'nieuw' button. In het scherm dat opent, kunt u bij de velden 'Omschrijving' (zie afbeelding 4, punt 1) en 'Toelichting' (zie afbeelding 4, punt 2) informatie invoeren. Vervolgens kunt u op het tabblad 'Beschikbaarheid' (zie afbeelding 4, punt 3) invoeren welke groepen er toegang krijgen tot de opgeslagen Powersearch. Let op! U kunt alleen Powertool groepen invoeren die u mag beheren of waar gebruikstoegang tot is verleend. Elke Powersearch die aan de desbetreffende groep wordt gekoppeld, kan door gebruikers worden ingezien en gebruikt. De Powersearch kan door hen echter niet worden aangepast, tenzij u heeft aangegeven dat zij ook 'wijzigrechten' hebben.


Afbeelding 1


Afbeelding 2


Afbeelding 3


Afbeelding 4