Hoe werkt de outputbox in de Inventive Desktop App?

In Inventive heeft u de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde templates af te drukken of PDF documenten te genereren, maar hoe genereert u deze documenten met behulp van de outputbox in de Inventive Desktop App?

Outputbox vanuit lijstweergave
Vanuit de meeste lijstweergaves en detailschermen heeft u in de Powernavigatie de beschikking over de optie 'Outputbox' (zie afbeelding 1, punt 1). Onder deze optie worden koppelingen getoond om documenten snel te genereren. Als u meer mogelijkheden wilt dan kunt u via de menubutton de outputbox raadplegen. 

Outputbox via menubutton
Naast de outputbox in de lijstweergave kunt u deze ook opstarten via de 'Outputbox' button in het menu (zie afbeelding 1, punt 2).  Met het gebruik van de button, krijgt u een duidelijker overzicht van de beschikbare outputmogelijkheden waaronder het printen van 'Actieve lijstweergaves', het printen van gemaakte templates/overzichten, het exporteren van gegevens of het genereren van templates, labels of rapporten. Hieronder worden de beschikbare opties verder toegelicht:

 • Actieve lijstweergave
  Via de optie 'Actieve lijstweergave' (zie afbeelding 1, punt 3) kunt u de lijstweergave afdrukken zoals u heeft gerealiseerd. Het is niet mogelijk om bepaalde subtotalen op een actieve lijstweergave te tonen. Heeft u met de Powerlist een eigen lijst gemaakt dan kunt u deze via de optie 'Actieve lijstweergave' afdrukken. 
   
 • Mergebestand
  Onder het kopje 'Mergebestand' (zie afbeelding 1, punt 4) worden voorgedefinieerde templates getoond die alleen beschikbaar zijn in de desbetreffende functie. 
   
 • Overzichten
  Onder het kopje 'Overzichten' (zie afbeelding 1, punt 5) worden meerdere voorgedefinieerde templates geplaatst. 
   
 • Exporteren
  Via het kopje 'Exporteren' (zie afbeelding 1, punt 6) heeft u de mogelijkheid om de lijstweergave zoals u die heeft gemaakt, kunt exporteren naar diverse formaten. Het exporteren van gegevens is een taak die secuur moet worden uitgevoerd. Meer uitleg over het exporteren van gegevens kunt u vinden in het desbetreffende kennisbankartikel
   
 • Genereren
  Onder het kopje 'Genereren' (zie afbeelding 1, punt 7) kunt u een rapportage kiezen om van de gemaakte selectie een rapport of label te genereren, u kunt hier onder andere de 'Rapport generator', 'Label generator' of een 'Pagepro rapportage'
   


Afbeelding 1