Hoe kunnen agendaviews worden aangemaakt in de Inventive Web App?

Binnen de Inventive agenda heeft u de mogelijkheid om een persoonlijke 'view' te realiseren. Dankzij deze agendaview kunt u agenda's van uw collega's samenvoegen met uw persoonlijke agenda, zodat u in één oogopslag inzicht heeft in bijvoorbeeld de aanwezigheid van collega's. De door u aangemaakte agendaviews kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan uw collega's. Om een agendaview aan te maken, dient u eerst enkele agendaviewgroepen aan te maken en Agendaview privileges in te stellen, maar hoe doet u dit in de Inventive Web App?
 

Aanmaken agendaviewgroepen en instellen agendaview privileges
Een agendaviewgroep hoeft u alleen aan te maken als u een agendaview wilt delen met meerdere gebruikers. In deze groep voegt u namelijk meerdere gebruikers toe, waardoor u een duidelijk inzicht krijgt in wie er toegang heeft tot de desbetreffende agendaview. Om een nieuwe groep aan te maken, opent u de functie 'Agendaview groepen' en klikt u op de 'Nieuw' button. In het volgende invoerscherm voert u naar eigen inzicht een 'Code' en 'Omschrijving' in (zie afbeelding 1, punt 1). Het veld 'Actief' vult u met een 'J' (zie afbeelding 1, punt 2). U slaat deze gegevens op en opent vervolgens het zojuist aangemaakte record, waarna u kiest voor de gerelateerde functie 'Agendaview privileges' (zie afbeelding 1, punt 3). 

In de functie die wordt geopend, klikt u op de 'Nieuw' button om de agendaviewprivileges in te stellen voor de aangemaakte gebruikersgroep. U voegt een gebruikersgroep toe (zie afbeelding 2, punt 1) en stelt het toegangsniveau in (zie afbeelding 2, punt 2). U kunt hierbij kiezen uit de opties 'Tonen' en 'Beheren'. Met de optie 'Tonen' kunnen gebruikers in de desbetreffende gebruikersgroep de agendaview alleen gebruiken, terwijl gebruikers met de optie 'Beheren' de agendaview ook kunnen wijzigen. Op deze wijze kunt u naar eigen inzicht een aantal groepen toevoegen die gebruik kunnen maken van de Agendaview. 


Aanmaken van agendaview
Om een agendaview aan te maken, opent u in uw agenda onder de menuoptie 'Agendaview' de optie 'Beheer' (zie afbeelding 3, punt 1). In het scherm dat opent, ziet u alle eerder aangemaakte en aanpasbare agendaviews. Om een nieuwe view aan te maken, klikt u op de 'Nieuw' button. In het invoerscherm dat opent, voert u alle gegevens in. De velden 'Code' en 'Omschrijving' kunt u naar eigen inzicht invoeren (zie afbeelding 4, punt 1). Bij het veld 'Groep' selecteert u de eerder aangemaakte agendaviewgroep. Als u een persoonlijke view aanmaakt, kunt u het veld 'Groep' leeglaten (zie afbeelding 4, punt 2). 

Vervolgens stelt u in hoe u de agenda gegevens wilt tonen. Zo kunt u bij het veld 'Overzichttype' selecteren of u gebruik wilt maken van een dagoverzicht, weekoverzicht of periodeoverzicht (zie afbeelding 4, punt 3). Binnen de velden 'Periodeduur' en 'Eenheden' (zie afbeelding 4, punt 4) en 'Starttijd' en 'Eindtijd'  (zie afbeelding 4, punt 5) kunt u instellen hoeveel dagen een periode is, wat de start en eindtijd van de agendaview dient te zijn en in welke eenheden een agendapunt wordt getoond. 

Tenslotte voert u in of u gebruik wilt maken van gebruikerskleuren in de agenda, waardoor er een beter overzicht ontstaat tussen de agendapunten van de verschillende collega's (zie afbeelding 4, punt 6). Met de optie 'Afronden op' kunt u selecteren op hoeveel minuten een agendapunt standaard wordt afgerond (zie afbeelding 4, punt 7). Met de optie 'Weekenden verbergen' kunt u de weekenden uit de agendaview halen (zie afbeelding 4, punt 8). Bij het veld 'Soort overzicht' kunt u selecteren hoe u de agenda's wilt tonen, bijvoorbeeld alleen de gebruikers of de agendapunten (zie afbeelding 4, punt 9). Als laatste punt heeft u de mogelijkheid om een Powersearch in te voeren (zie afbeelding 4, punt 10) en kunt u aangeven of de agendaview automatisch dient te worden opgestart (zie afbeelding 4, punt 11) en na hoeveel seconden de agendaview dient te worden ververst (zie afbeelding 4, punt 12)


Invoeren van een Powersearch en het instellen van Powertool groepen web
Door een Powersearch in te stellen, kunt u gebruikers en resources kiezen die worden getoond in de agendaview. Door op de 'Powersearch' button te klikken (zie afbeelding 4, punt 9) kunt u een nieuwe Powersearch toevoegen. In het scherm dat daarna opent, klikt u op de 'Nieuw' button. U krijgt een invoerscherm te zien, waarin u een zoekopdracht aanmaakt (zie afbeelding 5, punt 1). Bij het veld 'Omschrijving' voert u naar eigen inzicht een omschrijving van de search in (zie afbeelding 5, punt 2). Het veld 'Groep' dient u te vullen als u de agendaview met meerdere collega's wilt delen, wilt u dit niet dan laat u dit veld leeg (zie afbeelding 5, punt 3). De velden 'Startup' en 'Default' (zie afbeelding 5, punt 4) hoeft u niet te voorzien van informatie omdat deze velden geen invloed hebben op de agendaview. U slaat vervolgens alle gegevens op, waarna onder het kopje 'Agendaview' in de agenda de nieuwe agendaview verschijnt (zie afbeelding 3, punt 2). 

Logfunctionaliteit in Agendaview Gebruik
Binnen de functie 'Agendaview gebruik' worden alle acties met betrekking tot gebruikers en views vastgelegd. Hiermee kunt u bijvoorbeeld zien welke gebruiker een view heeft aangeroepen wat de code en omschrijving van de desbetreffende view is.  Afbeelding 1


Afbeelding 2


Afbeelding 3


Afbeelding 4


Afbeelding 5