Hoe kan ik vertalingen toevoegen aan de taalfunctionaliteit in Inventive?

De Inventive software is in meerdere talen, waaronder het Nederlands, Engels, Frans en Duits, te gebruiken. In zowel de Inventive Desktop App als in de Inventive Web App kunnen uw niet Nederlandstalige medewerkers probleemloos werken met Inventive. De eerder genoemde talen worden door Inventive actief ondersteunt. Om meer mogelijkheden te bieden voor de overige talen, is het in Inventive mogelijk om zelf vertalingen toe te voegen, maar hoe kunt u deze vertalingen toevoegen/aanpassen? 

Het toevoegen van vertalingen is vooralsnog alleen mogelijk in de Inventive Desktop App, maar toegevoegde vertalingen zijn wel in beide applicaties te gebruiken. Zodra het toevoegen van vertalingen mogelijk is in de webclient wordt dit gecommuniceerd richting de Inventive gebruikers. Het toevoegen van vertalingen kunt u doen in de functie 'Applicatie Vertalingen'. 
 

Vertalingen invoeren/aanpassen
De toegevoegde vertalingen aan de vertaaltabel zijn te raadplegen in de functie 'Applicatie vertalingen' en worden in een lijstweergave getoond. In de eerste kolom ziet u altijd de Nederlandse tekst (zie afbeelding 1, punt 1), gevolgd door de taalcode van de vertaling die wordt uitgevoerd, in dit voorbeeld Engels (zie afbeelding 1, punt 2). Vervolgens wordt de ingevoerde vertaling getoond (zie afbeelding 1, punt 3).

Om een vertaling in te voeren drukt u op de nieuw button, terwijl u voor het aanpassen van een vertaling klikt op één van de records. Op dit moment is het nog niet mogelijk voor gebruikers om zelf taal aanpassingen door te voeren in Inventive. Zodra u een record wilt wijzigen, verschijnt de volgende melding in beeld 

'Het is niet toegestaan om zelf vertalingen aan te passen. Neem, bij onduidelijkheid hierover, contact op met uw Inventive consultant a.u.b.'. 

Op dit moment dient u contact op te nemen met uw consultant omdat Inventive dan de vertaling generiek kan doorvoeren. Hierdoor hebben andere Inventive relaties ook profijt van een verbeterde of toegevoegde vertaling.  


Vertalingen importeren in Desktop App
Nadat de aanpassingen of toevoegingen zijn doorgevoerd en toegevoegd aan de webserver, kunt u op de Inventive Web App direct gebruik maken van de vertalingen. Als u gebruik maakt van de Desktop App dient u eerst een batchjob in te stellen, voordat de vertalingen zichtbaar zijn. Voor het uitvoeren van de batchjob opent u de functie 'Batchjobs' en selecteert u bij het veld 'type' de optie 'Vertalingen bijwerken vanuit Inventive Software' (zie afbeelding 2, punt 1). 

Let op! u dient de optie 'Batch logs' aan te zetten (zie afbeelding 2, punt 2). Verder voert u de batchjob gegevens in naar uw wens. Nadat de batchjob is uitgevoerd, dient u uit te loggen en vervolgens opnieuw in te loggen in de Inventive software. Vervolgens zijn alle aangepaste of toegevoegde vertalingen terug te vinden in Inventive.

Tip! Als u na het importeren van de vertaling de Inventive applicatie opent, ziet u dat de vertaling direct kan worden gebruikt. Het kan echter voorkomen dat enkele vertalingen niet direct juist worden doorgevoerd. Als dit het geval is dan kunt u door de 'Shift' toets en vervolgens de functie of detailweergave te openen de betreffende vertalingen opnieuw ophalen. 


Let op! Indien u gebruik wilt maken van een andere gebruikerstaal in combinatie met ingestelde filters op Powersearches dient u eerst contact op te nemen met uw Inventive consultant.  


Afbeelding 1


Afbeelding 2