Waar worden op Apple de lokale resources van de Inventive Desktop App opgeslagen?

De Inventive software gebruikt om diverse redenen harde schijf ruimte op uw computer. Zo worden bij de eerste inlog op de server de resources overgeplaatst naar uw computer. Deze resources bevatten software om zoveel mogelijk opdrachten lokaal uit te voeren, zodat de server niet hoeft te worden belast. Overige onderdelen die lokaal worden opgeslagen zijn schermposities, sorteringen en inlog informatie, maar waar worden deze 'lokale resources' op uw Apple computer opgeslagen?

Als u binnen Apple de lokale resources wilt raadplegen, start u eerst een nieuw Finder scherm op en opent u de map 'Bibliotheek'. U doet dit door naar de menu optie 'Ga' te gaan. Vervolgens klikt u op de 'Alt' button en houdt u deze ingedrukt. U ziet vanzelf de map 'Bibliotheek' verschijnen. In het menu dat opent, klikt u de map 'Application Support' aan, waarna u onder de mappen '4D' en 'Inventive' de lokale resources kunt terugvinden.  
 

Zoeken van resources
De resources die worden opgeslagen bevinden zich in meerdere mappen op diverse locaties op uw computer. Hieronder zal verder per onderdeel worden toegelicht, hoe men bij de data komt en deze kan verwijderen.

  • Lokale resources en server instellingen van de 4D Client - Bibliotheek \ Application Support \ 4D (zie afbeelding 1, punt 1)
  • Scherm instellingen, tabbladvolgordes etcetera - Bibliotheek \ Application Support \ Inventive (zie afbeelding 2, punt 1)
     

Opschonen van uw lokale resources
Zoals eerder aangegeven worden bij de eerste keer inloggen op een server de resources van de server naar uw computer gekopieerd. Het is mogelijk dat deze kopieeractie abrupt wordt afgebroken, bijv. door een stroomstoring, waardoor de resources worden beschadigd. Hierdoor kan het voor komen dat u in Inventive vreemde weergaves ziet of verschijnselen ervaart die andere gebruikers niet hebben. Om deze problemen op te lossen, kunt u handmatig de map met lokale resources verwijderen. Zodra u daarna opnieuw inlogt worden resources weer opnieuw opgehaald.

Verwijderen scherminstellingen
Als u aan het werk bent in Inventive en er zijn schermen niet te zien of er is sprake van een vreemde weergave dan kunt u er ook voor kiezen om de scherminstellingen in Inventive te resetten naar de basisinstellingen. U kunt dit doen door het 'Ik' menu te openen (zie afbeelding 3, punt 1) en vervolgens onder de Powertools te klikken op de optie 'Verwijder schermposities' (zie afbeelding 3, punt 2) of 'Verwijder kolominstellingen' (zie afbeelding 3, punt 3). 

Als u kiest voor de optie 'Verwijder schermposities' dan worden de scherminstellingen in Inventive hersteld naar de basisinstellingen. Als u kiest voor de optie 'Verwijder kolominstellingen' dan worden de kolommen in een functie gerest naar de basisinstellingen. Let op! Als u gebruik maakt van deze opties dan wordt dit gerest voor uw gehele Inventive installatie. Indien u voor één functie de instellingen wilt resetten, kunt u dit doen door de 'Alt' toets ingedrukt te houden en vervolgens op een functie te klikken om deze te openen. Hierna zijn de instellingen in deze ene functie gereset. Afbeelding 1


Afbeelding 2


Afbeelding 3