Hoe maak ik een nieuw agendapunt aan in de Inventive Web App?

In de Inventive agenda kunt u op twee wijzes agendapunten toevoegen. De eerste optie is via de 'Nieuw' button in de buttonbalk (zie afbeelding 1, punt 1). Met de tweede optie 'sleept' u een agendapunt in uw agenda. U klikt hiervoor op een tijdstip, houdt de muisknop ingedrukt en trekt vervolgens een agendapunt tot het tijdstip dat uw agendapunt eindigt (zie afbeelding 1, punt 2). Hierna wordt een scherm getoond, waarin u agendapuntdetails invoert. Let op! In dit artikel wordt uitgegaan van de werkwijze die Inventive hanteert. Dit kan verschillen met uw eigen werkwijze.


Bij het aanmaken van een agendapunt ziet u bij een aantal velden een 'Loep' of 'Map' button staan. Dit houdt in dat u bij deze velden een record uit een andere functie kunt selecteren. Voorbeelden zijn relaties, contactpersonen, uurcodes en projecten (zie afbeelding 2, punt 1). Voor het maken van een agendapunt vult u de onderstaande gegevens in. Let op! De blauw gekleurde velden zijn verplicht. Deze velden moeten worden ingevuld, voordat u de gegevens kunt opslaan.


 • Omschrijving (zie afbeelding 2, punt 2)
  Voordat u kunt werken met de Inventive agenda dienen er meerdere agenda omschrijvingen te worden gedefinieerd door uw applicatiebeheerder. Die agenda omschrijving kunt u bij dit punt selecteren. U kiest dan de agenda omschrijving die het beste past bij uw activiteit. 


 • Kleur (zie afbeelding 2, punt 3)
  Bij het definiëren van de agenda omschrijving wordt ook een vaste kleur geselecteerd. Zodra u vervolgens bij het aanmaken van een agendapunt een agenda omschrijving selecteert, krijgt het agendapunt automatisch de kleur van de agenda omschrijving. U kunt in het invoerscherm de kleur van dit agendapunt aanpassen. Het gebruiken van kleuren voor vaste taken kan handig zijn, omdat u dan in één oogopslag kunt zien om wat voor type afspraak/taak het gaat, zonder dat u daarvoor het agendapunt hoeft te openen.


 • Datum (zie afbeelding 2, punt 4)
  Bij het veld datum wordt, als u een agendapunt op een datum heeft aangemaakt, direct de juiste datum ingevoerd. Let op! als u de 'Nieuw' button gebruikt voor het aanmaken van een agendapunt, wordt automatisch het veld 'Datum' gevuld met de actuele datum. Dit dient u aan te passen als u het punt op een andere dag wilt plaatsen. 


 • Tijdsspanne (van, tm en duur) (zie afbeelding 2, punt 5)
  Als u een agendapunt aanmaakt via de 'Nieuw' button, dient u bij de velden 'van' en 't/m' tijdstippen in te vullen. Het veld 'Duur [min]'  wordt dan automatisch gevuld. Als u een agendapunt in de agenda sleept dan zijn de velden 'van' en 't/m' automatisch met de juiste tijd gevuld.  Mocht u de tijd toch willen wijzigen, dan kunt u dit alsnog doen.


 • Gebruiker (zie afbeelding 2, punt 5)
  Het veld 'Gebruiker' wordt automatisch gevuld met de naam van diegene die is ingelogd in de administratie. Wilt u een agendapunt toevoegen in de agenda van een collega? Dan voert u hier de naam van uw collega in.


 • Relatie (zie afbeelding 2, punt 7)
  Bij het veld 'Relatie' voert u de relatie in waarvoor u op dat moment werkt. Zijn de werkzaamheden voor uw eigen organisatie, dan kunt u hier uw eigen organisatie invoeren. Voert u werk voor een relatie uit, dan voert u hier de relatienaam van die desbetreffende relatie in.


 • Project (zie afbeelding 2, punt 8)
  In Inventive heeft u, als u met projecten werkt, een aantal projecten gedefinieerd. U kunt bij dit punt aangeven om welk project het gaat zodat de uren automatisch op het juiste project worden geschreven. Let op! Dit veld moet gevuld zijn, indien u de agenda wil doorboeken naar de urenadministratie;


 • Uurcode (zie afbeelding 2, punt 9)
  Bij het definiëren van agenda omschrijvingen wordt ook de uurcode gedefinieerd. Zodra u het eerder vereiste veld 'Omschrijving' invult, wordt automatisch het veld 'Uurcode' ook gevuld. Let op! Dit veld moet gevuld zijn, indien u de agenda wil doorboeken naar de urenadministratie;


 • Opmerking (zie afbeelding 2, punt 10)
  Het veld 'Opmerking' kan worden gebruikt voor alle onderdelen die u nog wilt toevoegen aan een agendapunt. Dit kan bijvoorbeeld adresinformatie zijn of een omschrijving van uw werkzaamheden. 


 • Privé afspraak (zie afbeelding 2, punt 11)
  De Inventive agenda hoeft niet alleen voor zakelijke doeleinden te worden gebruikt. U heeft ook de mogelijkheid om privé afspraken toe te voegen in uw agenda. U kunt een privé afspraak toevoegen door bij het aanmaken van een agendapunt bij het veld privé 'Ja' in te voeren. Bij een privé afspraak kunnen uw collega's het agendapunt zien en openen om te zien om wat voor afspraak het gaat.


 • Vertrouwelijke afspraak (zie afbeelding 2, punt 12)
  Een agendapunt dat u aanmaakt is standaard zichtbaar voor al uw medegebruikers. U kunt echter ook een vertrouwelijk agendapunt aanmaken die niet zichtbaar is voor uw medegebruikers. U voert hiervoor bij het aanmaken van een agendapunt onder het veld 'Vertrouwelijk' 'Ja' in. Zodra een vertrouwelijk agendapunt is toegevoegd, kunnen uw collega's in de agenda zien dat u een afspraak heeft gepland, maar zij kunnen het agendapunt niet openen en kunnen niet zien om wat voor afspraak het gaat.  


Meerdere gebruikers toevoegen aan één agendapunt (zie afbeelding 2, punt 13)
Als u een agendapunt aanmaakt, doet u dit in eerste instantie alleen voor u zelf. U heeft echter de mogelijkheid om één agendapunt aan te maken voor meerdere gebruikers. U kunt meerdere gebruikers toevoegen door in het gerelateerd menu te klikken op de optie 'Selecteer gebruikers'. U krijgt vervolgens een lijst te zien met alle contacten die u kunt toevoegen. U selecteert de juiste contactpersonen en klikt op de 'Accepteer' button. Hierna zijn er meerdere gebruikers toegevoegd aan uw agendapunt. 


Herhalende afspraken (zie afbeelding 2, punt 14)
Als u werkzaamheden bijvoorbeeld iedere week uitvoert, kan het handig zijn om een vast agendapunt in te plannen in uw agenda. In Inventive hoeft u deze afspraak niet iedere week opnieuw in te plannen, maar kunt u via het tabblad 'Herhaling' aangeven dat deze afspraak standaard moet worden ingepland. Op het tabblad kunt u, door middel van vinkjes, aangeven wanneer uw afspraak moet worden herhaald. U kunt ervoor kiezen om een afspraak dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks te herhalen (zie afbeelding 3, punt 1, 2, 3 en 4).  


Het bewerken van een agendapunten
Als u bij de invoer van een agendapunt een fout heeft gemaakt en u wilt het agendapunt aanpassen dan kunt u dit doen door te dubbelklikken op het agendapunt. Vervolgens komt u in het invoerscherm terecht waar u de gegevens aanpast en opslaat. De wijzigingen worden direct verwerkt.

Mocht u de afspraak alleen willen verplaatsen naar een ander tijdstip in de week dan kunt u het agendapunt oppakken en verslepen naar het desbetreffende tijdstip zonder dat u daarvoor aanpassingen hoeft te doen in het agendapunt zelf.Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3