Hoe voer ik een nieuw record in binnen een functie in de Inventive Web App?

Onmisbaar in het werken met een ERP applicatie is het invoeren van gegevens. De invoer van gegevens vindt in elke Inventive functie op dezelfde wijze plaats, maar hoe voert u een nieuw record in binnen een functie in de Inventive Web App?

Om een nieuw record in te voegen in de Inventive Web App opent u de functie waarin u een record wilt toevoegen. U klikt op de 'Nieuw' button (zie afbeelding 1, punt 1), waarna een nieuw invoerscherm getoond (zie afbeelding 2). Hieronder worden de belangrijkste zaken van het invoerscherm toegelicht. In dit voorbeeld maken wij gebruik van het invoerscherm in de functie 'Relaties'. 
 

Typen invoervelden
Op een invoerscherm vindt u diverse velden waarin informatie kan worden ingevuld of kan worden gekozen. De velden met een blauwe achtergrond zijn vereiste velden. Deze velden moet u voorzien van informatie anders kunt u het nieuwe record niet invoeren. Daarnaast kent Inventive meerdere typen invoervelden, namelijk: 

 • Het ja/nee veld (Boolean)
  Het Ja/Nee veld is een veld waarin slechts twee mogelijke waarden kunnen worden ingevoerd, namelijk ja of nee. Voor het selecteren van een antwoord dient u een keuze te maken uit het keuzemenu.  
   
 • Alfa numeriek
  Binnen een alfanumeriek veld kunt u zowel letters, tekens als cijfers typen. De maximale lengte van een alfanumeriek veld is 80 tekens. 

 • Tekst
  Een tekstveld is vergelijkbaar met een alfanumeriek veld. Ook in een tekstveld kunnen zowel letters, leestekens als cijfers worden ingevoerd. In een tekstveld kunnen maximaal 32.767 tekens worden ingevoerd. 
   
 • Datumveld (Date)
  Binnen het datumveld kunt u alleen een datum (getallen) invoeren. In Inventive wordt de Dag-Maand-Jaar datumnotatie gebruikt.
   
 • Cijferveld (Longint)
  Binnen een cijferveld kunt u alleen cijfers invoeren. Hierbij gaat het om getallen waarbij geen komma achter het getal staat.  

 • Urenveld (Hour)
  Binnen dit urenveld kunt u een tijdvariabele invoeren. Het formaat wat hiervoor wordt gebruikt is HH:MM:SS. Dit houdt in dat eerst de uren worden ingevoerd, gevolgd door minuten en seconden. 

 • Decimalenveld (Real)
  Binnen een decimalenveld kunnen getallen worden ingevoerd met daarbij cijfers achter de komma. In dit type veld kan een onbeperkt aantal decimalen achter de komma worden ingevoerd. 

Invoer op verschillende tabbladen
Op een invoerveld kunnen ook enkele tabbladen voorkomen (zie afbeelding 2, punt 1). Door te klikken op deze tabbladen wijzigt u het scherm en kunt u de velden op dit tabblad ook voorzien van informatie. 


Loep en Favorietenbutton
In enkele gevallen ziet u voor een invoerveld een 'Loep' en 'Favorieten' button (zie afbeelding 2, punt 2). Met behulp van deze opties kunt u gerelateerde data uit een andere functie ophalen en invoeren in dit veld. Zo worden bijvoorbeeld de land en taal gegevens uit een andere functie opgehaald, zodat deze niet in elke afzonderlijke functie dienen te worden bedacht.  

Als u echter veelvuldig gebruik maakt van deze optie, heeft u met de favorieten button de mogelijkheid gekregen om het invoeren van dit veld te versnellen. U kunt records, die uw favoriet zijn, selecteren. Als u vervolgens op de 'Favorieten' button klikt, ziet u een keuzelijst met uw favoriete opties. U selecteert uw keuze waarna het veld wordt gevuld. 


Accepteren van ingevoerde informatie
Nadat u alle relevante informatie heeft ingevoerd, drukt u op de accepteer button (zie afbeelding 2, punt 3). Indien u meerdere relaties wilt invoeren dan drukt u op de accepteer button met daarboven de nieuw button (zie afbeelding 2, punt 4). U komt dan automatisch in een nieuw invoerscherm terecht. Na het invoeren zijn de ingevoerde onderdelen direct zichtbaar in de Inventive administratie.Afbeelding 1Afbeelding 2