Hoe werkt de Powersearch in de Inventive Web App?


De meest uitgebreide en efficiënte tool om binnen de Inventive applicatie informatie te zoeken is de Powersearch. De Powersearch is binnen elke functie te gebruiken en op te roepen via de 'Loep' button in de functie button balk (zie afbeelding 1, punt 1). Als u in de lijstweergave zit, dan kunt u de Powersearch ook oproepen vanuit het Powertools menu, maar als u de Powersearch heeft opgestart hoe werkt deze dan in de Inventive Web App?


Na het opstarten van de Powersearch verschijnt er boven de lijstweergave een nieuw zoekscherm waarin u de Powersearch kunt instellen (zie afbeelding 1, punt 2).  Om u op een efficiënte wijze kennis te laten maken met de opties van de Powersearch, wordt hieronder het Powersearch scherm per onderdeel verder toegelicht. 
 

Selecteren van het juiste selectie type
Na het openen van de Powersearch dient u te kiezen wat voor selectie type u wilt uitvoeren. Standaard wordt de Powersearch opgestart met de optie 'Nieuwe zoekopdracht', maar u kunt het zoektype wijzigen zodat u ook gegevens kunt toevoegen aan, verwijderen uit en te zoeken in geselecteerde records. U kunt het selectie type selecteren door te klikken op één van de vier opties in het Powersearchscherm. U heeft hierbij de onderstaande opties:

 • Nieuw (zie afbeelding 1, punt 3)
  Standaard opent de Powersearch met een nieuwe zoekopdracht. Dit betekent dat u een zoekopdracht samenstelt die vervolgens over alle aanwezige records wordt uitgevoerd;
   
 • Zoek in selectie (zie afbeelding 1, punt 4)
  Als u de optie ‘Zoek in selectie’ kiest, dan zal de Powersearch de zoekopdracht alleen uitvoeren binnen een eerder gemaakte selectie en niet binnen de gehele database;
   
 • Verwijder uit selectie (zie afbeelding 1, punt 5)
  Als u de optie ‘Verwijder uit selectie’ kiest, worden de records die matchen met uw zoekopdracht verwijderd uit de selectie;
   
 • Voeg toe aan selectie (zie afbeelding 1, punt 6)
  Als u de optie ‘Voeg toe aan selectie’ kiest, worden de records die matchen met uw zoekopdracht toegevoegd aan een bestaande selectie. 


Invoeren van zoekregels
Als u een keuze heeft gemaakt uit de selectie types, kunt u starten met het invoeren van zoekregels. Er wordt standaard één zoekregel getoond na het opstarten van de Powersearch. In deze zoekregel ziet u vier velden die u allemaal dient te voorzien van informatie. Hierbij kunt u de volgende informatie invoeren:

 • Tabel (zie afbeelding 1, punt 7)
  Binnen het veld ‘Tabel’ kunt u selecteren in welke tabel u wilt zoeken naar gegevens. De hoofdtabel binnen de functie wordt standaard als eerste getoond in de lijst. U kunt op deze wijze gerelateerd zoeken door meerdere tabellen met informatie.
   
 • Veld (zie afbeelding 1, punt 8)
  Binnen het veld ‘Veld’ kunt u selecteren in welke velden van de gerelateerde tabel u wilt zoeken. Dit kunnen bijvoorbeeld adresgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens zoals achternaam, voornaam en/of telefoonnummers. De gegevens die u hier kunt selecteren hangen af van de keuze die u maakt in het voorgaande veld tabel. U kunt namelijk alleen gegevens zoeken in de geselecteerde tabel.
   
 • Operator (zie afbeelding 1, punt 9)
  Binnen het veld ‘Operator’ worden de opties getoond waarmee u kunt aangeven hoe u wilt zoeken. Als u kiest voor de optie ‘Is gelijk aan’, dan worden alleen de gegevens gezocht die letterlijk aan de ingevoerde waarde voldoen. U heeft een groot aantal mogelijkheden om uit te kiezen waaronder: is gelijk aan, bevat en is één van. Deze laatste optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het opvragen van agendapunten van meerdere gebruikers.
   
 • Waarde (zie afbeelding 1, punt 10)
  Binnen het veld 'Waarde', voert u de zoekwaarde (tekst of cijfers) in waarnaar u wilt zoeken. Als u zoekt op teksten volstaat het ook om een gedeelte van de tekst hier te typen en te zoeken op het operatortype 'bevat'.
   

Toevoegen nieuwe zoekregels
Nu u, uw eerste zoekregel heeft ingevoerd, kunt u de Powersearch uitbouwen met meerdere zoekregels. Om een volgende zoekregel in te voeren, kunt u klikken op het plusje achter de eerste zoekregel (zie afbeelding 1, punt 11). Vanzelfsprekend kunt u vervolgens op de min klikken als u een regel wilt verwijderen.

Als u een extra regel heeft toegevoegd, ziet u een extra veld tevoorschijn komen bij de tweede regel (zie afbeelding 1, punt 12). In dit veld kunt u selecteren wat er moet gebeuren met de volgende zoekregel. Standaard wordt de optie 'En' geselecteerd, wat inhoud dat de nieuwe zoekregel een toevoeging is op de eerder aangemaakte regel. Hiermee moet het resultaat voldoen aan beide zoekregels. Er zijn echter nog meer opties te weten:

 • Of
 (zie afbeelding 1, punt 12)
  Met deze optie worden resultaten getoond die aan zoekregel 1 of aan zoekregel 2 voldoen; 
   
 • Behalve (zie afbeelding 1, punt 12)
  Met deze optie filtert u records, die betrekking hebben op de zoekregel, uit het resultaat; 
   
 • Zoek in / voeg toe aan / verwijder uit selectie
 (zie afbeelding 1, punt 13)
  Deze keuze opties hebben dezelfde werkwijze als het eerder beschreven Powersearch zoektype. Door voor één van deze opties te kiezen zoekt u in, voegt u toe of verwijdert u de records uit het resultaat die betrekking hebben op de zoekregel.  
   

Uitvoeren/annuleren van Powersearch
Als u alle zoekregels heeft ingevuld, drukt u op de 'accepteer' button om de Powersearch uit te voeren (zie afbeelding 1, punt 14). Mocht de Powersearch toch niet nodig zijn dan klikt u op de 'verberg' button (zie afbeelding 1, punt 15). Vervolgens zal het Powersearch scherm verdwijnen.

Opslaan, aanpassen en laden van Powersearches
Indien u veelvuldig gebruik maakt van uitgebreide zoekopdrachten, kan het handig zijn om de Powersearch op te slaan zodat u niet elke keer opnieuw de Powersearch hoeft in te stellen. Om een Powersearch op te slaan, drukt u op de 'plus' button en vult u de vereiste gegevens in, waaronder of u de Powersearch als start-up dient te worden ingesteld (zie afbeelding, punt 16). Als u een eerder opgeslagen Powersearch wilt aanpassen, drukt u op de 'map' button en selecteert u de juiste Powersearch (zie afbeelding, punt 17).

Als u een Powersearch heeft opgeslagen, verschijnt deze onder het Powersearchmenu in de Powernavigatie zodat u deze in het vervolg snel kunt selecteren. Afhankelijk van de instellingen bij het opslaan, zijn de Powersearches voor iedereen of alleen voor u zichtbaar. Let op! Als u de Powersearch heeft opgeslagen is deze niet direct zichtbaar onder het Powersearch menu. Hiervoor dient u de pagina eerst te verversen.  


Kiezen van recent gebruikte Powersearches
Als u in een korte periode veel verschillende Powersearches heeft aangemaakt en u wilt een eerder aangemaakte, maar niet opgeslagen Powersearch nogmaals uitvoeren dan kunt u hiervoor de opties onder het kopje ‘Recent gebruikt’ raadplegen. Door te klikken op de middelste button (zie afbeelding 1, punt 18), wordt er een lijst geopend met daarin de 20 laatst gebruikte Powersearches. Door te klikken op één van de searches wordt die specifieke search uitgevoerd. 

U kunt voor het selecteren van eerder uitgevoerde Powersearches ook gebruik maken van de pijlbuttons (zie afbeelding 1, punt 19). Door te klikken op een van de pijlen wordt een andere recent gebruikte Powersearch geladen in de zoekvelden. Vervolgens kunt u hierop nog wijzigingen maken, waarna u de Powersearch uitvoert.