Hoe kan ik een Powerview als een PDF bestand mailen/exporteren in de Inventive Desktop App?

Het overzichtelijk weergeven van grote hoeveelheden data kan voor een software applicatie een lastige klus zijn. In Inventive kunnen echter grote hoeveelheden bedrijfsdata snel en overzichtelijk worden weergegeven met behulp van Powerviews. Dankzij een Powerview kunt u in slechts enkele muisklikken een uitgebreide rapportage produceren. Handig daarbij zou zijn om deze rapportage in een PDF bestand te kunnen mailen, maar hoe doet u dit in de Inventive Desktop App?

Voordat u een Powerview kunt genereren als PDF bestand ten behoeve van het mailen, dient u de Powerview functionaliteit te hebben ingericht en een Powerview te hebben aangemaakt. Meer informatie over het aanmaken van een Powerview kunt u raadplegen in het desbetreffende kennisbankartikel. Om te kunnen mailen, dient de opgeslagen Powerview aan een aantal voorwaarden te voldoen, te weten:

  • De Powerview dient als functie te zijn aangemaakt en beschikbaar te zijn in het hoofdmenu;
  • Er dient een zoekopdracht te zijn opgeslagen op de zoekopdracht die tevens direct wordt uitgevoerd;
  • Let op de verdichting niveau's in de powerview.


Aanmaak van Batchjob Exporteren Powerviews
Om Powerviews als PDF te kunnen mailen dient er een batchjob te worden ingericht. Om de batchjob in te kunnen richten, opent u de gelijknamige functie en klikt u op de 'Nieuw' button om een nieuwe Powerview aan te maken. In het invoerscherm dat wordt geopend, selecteert u bij het veld 'Type' de optie 'Exporteren Powerview' (zie afbeelding 1, punt 1). Vervolgens selecteert u de 'Gebruiker' (zie afbeelding 1, punt 2) en opent u het tabblad 'Planningsschema' (zie afbeelding 1, punt 3).

Op het tabblad 'Planningsschema' dient u in te voeren hoe vaak u de batchjob wilt laten uitvoeren. U kunt dit naar eigen inzicht bepalen. Na het invoeren van het planningsschema opent u het tabblad 'Instellingen' (zie afbeelding 2, punt 1). Op het tabblad 'Instellingen' kunt u aangeven op welke wijze de Powerview dient te worden geëxporteerd.
 

Invoeren gegevens op tabblad 'Instellingen'
De eerste stap die u dient uit te voeren, is het selecteren van de Powerview die u wilt exporteren naar een PDF bestand (zie afbeelding 2, punt 2). Vervolgens dient u een bestandsnaam in te voeren (zie afbeelding 2, punt 3) en kunt u aangeven of u een datumstempel aan de bestandsnaam wilt toevoegen (zie afbeelding 2, punt 4). 

De volgende stap is het selecteren van de exportinstelling die u wilt uitvoeren. U heeft de keuze uit de volgende opties:

  • Exporteren Powerview als txt, csv of XML bestand (zie afbeelding 2, punt 5);
  • Exporteren Powerview als pdf bestand op schijf (zie afbeelding 2, punt 6);
  • Exporteren Powerview als pdf bestand op ftp server (zie afbeelding 2, punt 7);
  • Exporteren Powerview als PDF bijlage bij mail (zie afbeelding 2, punt 8). 

Voor het mailen van een Powerview als PDF bijlage kiest u voor de laatste optie (zie afbeelding 2, punt 8). U voert vervolgens de 'Afzender', 'Aan', 'Onderwerp' en 'Body' velden in naar eigen inzicht (zie afbeelding 2, punt 9). Let op! Indien u meerdere e-mailadressen wilt invoeren in het 'Aan' veld dient u de e-mailadressen te scheiden door middel van ;. Als u alle gegevens heeft ingevoerd, slaat u de batchjob op, waarna periodiek de geselecteerde Powerview wordt uitgevoerd en de Powerviews worden gemaild als PDF bijlage. 
 


Afbeelding 1


Afbeelding 2