Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hoe werkt de Powersearch in de Inventive Desktop App?

De Powersearch is de meest uitgebreide en efficiënte tool om informatie in uw database te vinden. U kunt de Powersearch toepassen binnen iedere Inventive functie. U roept de Powersearch aan via de 'Loep' button (zie afbeelding, punt 1). De Powersearch is ook op te starten vanuit het Powertools menu.

Zodra de Powersearch wordt geactiveerd, verschijnt er een nieuw invoerscherm. Om u op een efficiënte wijze kennis te laten maken met de Powersearch, wordt hieronder het Powersearch scherm per onderdeel toegelicht.
 

Powersearch Zoektype
De Powersearch kent meerdere zoektypes. Standaard wordt met de Powersearch een nieuwe zoekopdracht gestart, maar u kunt het zoektype ook wijzigen, zodat u de mogelijkheid heeft om gegevens toe te voegen aan, te verwijderen uit en te zoeken in geselecteerde records. Het Powersearch zoektype dient u, voordat u start met het selecteren van de zoekvelden, te selecteren door middel van één van de opties onder de tabel 'Selectie'. U heeft de keuze uit de volgende opties:
 

 • Nieuw (zie afbeelding, punt 2)
  Standaard opent de Powersearch met een nieuwe zoekopdracht. Dit betekent dat u een zoekopdracht samenstelt die vervolgens over alle aanwezige records wordt uitgevoerd.
   
 • Zoek in selectie (zie afbeelding, punt 3)
  Als u de optie ‘Zoek in selectie’ kiest, dan voert de Powersearch de zoekopdracht alleen uit binnen een eerder gemaakte selectie en niet binnen de gehele database.
   
 • Verwijder uit selectie (zie afbeelding, punt 4)
  Als u de optie ‘Verwijder uit selectie’ kiest, worden de records die matchen met uw zoekopdracht verwijderd uit de selectie;
   
 • Voeg toe aan selectie (zie afbeelding, punt 5)
  Als u de optie ‘Voeg toe aan selectie’ kiest, worden de records die matchen met uw zoekopdracht toegevoegd aan een bestaande selectie. 

 
Invullen van zoekregels
Na het selecteren van het zoektype, kunt u starten met het invullen van de velden op de zoekregel. Binnen een zoekregel zijn er vier velden die u dient in te vullen, namelijk Functie, Veld, Operator en Zoekwaarde.

 • Functie (zie afbeelding, punt 7)
  Binnen het veld ‘Functie’ kunt u selecteren in welke functie u wilt zoeken naar gegevens. De hoofdtabel binnen de functie wordt standaard als eerste getoond in de lijst. U kunt op deze wijze gerelateerd zoeken door meerdere tabellen met informatie.
   
 • Veld (zie afbeelding, punt 6)
  Binnen het veld ‘Veld’ kunt u selecteren in welke velden van de gerelateerde functie u wilt zoeken. Dit kunnen bijvoorbeeld adresgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens zoals achternaam, voornaam en/of telefoonnummers. De gegevens die u hier kunt selecteren, hangen af van de keuze die u maakt in het voorgaande veld 'Functie'. U kunt namelijk alleen gegevens zoeken in de geselecteerde tabel.
   
 • Operator (zie afbeelding, punt 8)
  Binnen het veld ‘Operator’ worden de opties getoond waarmee u aangeeft hoe u wilt zoeken. Als u kiest voor de optie ‘Is gelijk aan’, dan worden alleen de gegevens gezocht die letterlijk aan de ingevoerde zoekwaarde voldoen. U heeft een groot aantal mogelijkheden om uit te kiezen waaronder: is gelijk aan, bevat en is één van. Deze laatste optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het opvragen van agendapunten van meerdere gebruikers;
   
 • Zoekwaarde (zie afbeelding, punt 9)
  Binnen het veld 'Zoekwaarde', voert u de zoekwaarde (tekst of cijfers) in waarnaar u wilt zoeken. Als u zoekt op teksten volstaat het ook om een gedeelte van de tekst hier te typen en te zoeken op het operatortype 'Bevat'.
   

Toevoegen nieuwe zoekregels
Bij het opstarten van de Powersearch is er standaard één zoekregel zichtbaar. Als u meer zoekregels wilt toevoegen, klikt u op het plusje voor het veld 'Zoekwaarde' (zie afbeelding, punt 10). De extra zoekregel verschijnt vervolgens onder de eerste zoekregel. U ziet direct een pijltje verschijnen achter de zoekregel. Hiermee kunt u selecteren wat er moet gebeuren met de volgende zoekregel. In Inventive wordt standaard 'EN' geselecteerd. Dit houdt in dat de nieuwe zoekregel een toevoeging is op de eerder aangemaakte regel en het resultaat moet voldoen aan beide zoekregels. Daarnaast heeft u de keuze uit de volgende opties:

 • Of
 (zie afbeelding, punt 11)
  Met deze optie worden resultaten getoond die aan zoekregel 1 of aan zoekregel 2 voldoen; 
   
 • Behalve (zie afbeelding, punt 11)
  Met deze optie filtert u records, die betrekking hebben op de zoekregel, uit het resultaat; 
   
 • Zoek in / voeg toe aan / verwijder uit selectie
 (zie afbeelding, punt 12)
  Deze keuze opties hebben dezelfde werkwijze als het eerder beschreven Powersearch zoektype. Door voor één van deze opties te kiezen zoekt u in, voegt u toe of verwijdert u de records uit het resultaat die betrekking hebben op de zoekregel.  
   

Uitvoeren/annuleren van Powersearch
Als u alle zoekregels heeft ingevuld, drukt u op de 'Accepteer' button om de Powersearch uit te voeren (zie afbeelding, punt 13). Mocht de Powersearch toch niet nodig zijn, dan klikt u op de 'Annuleer' button (zie afbeelding, punt 14). Vervolgens zal het Powersearch scherm verdwijnen.
 

Opslaan, aanpassen en laden van Powersearches
Indien u veelvuldig gebruik maakt van uitgebreide zoekopdrachten, kan het handig zijn om de Powersearch op te slaan. Als u een zoekopdracht opslaat, hoeft u in het vervolg de Powersearch niet opnieuw in te stellen, maar laadt u met één druk op de knop de juiste Powersearch. 

Om een Powersearch op te slaan, drukt u op de 'Plus' button en vult u de vereiste gegevens in (zie afbeelding, punt 1516). Als u een eerder opgeslagen Powersearch wilt aanpassen, drukt u op de 'Map' button en selecteert u de juiste Powersearch (zie afbeelding, punt 1615).

Als u een Powersearch heeft opgeslagen, verschijnt deze onder het Powersearchmenu in de Powernavigatie zodat u deze in het vervolg snel kunt selecteren. Afhankelijk van de instellingen bij het opslaan, zijn de Powersearches voor iedereen of alleen voor u zichtbaar. 


Afbeelding 1


Gerelateerde artikelen:

Content per label
showLabelsfalse
max5
spacesQC
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("desktopapp","basishandeling","procesbeschrijving") and type = "page" and space = "ON"
labels4dclient functionele-beschrijving