Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Welke logistieke definities worden er gebruikt in de Inventive Desktop App?


Voor logistieke bedrijven is voorraadbeheer een belangrijk bedrijfsproces. Vanwege de hoge omloopsnelheden van het grote aantal units kunt u snel het overzicht verliezen. Dankzij de voorraadfuncties in de Inventive Desktop App heeft u echter een duidelijk overzicht in uw voorraden en weet u precies wanneer er producten moeten worden besteld. 

Echter, binnen de voorraadfuncties zijn er een hoop logistieke definities, waarbij het handig is om een specifieke uitleg te hebben. Hieronder vindt u een overzicht van alle logistieke definities die te herkennen zijn in Inventive met daarbij een verklaring van de definitiedefinities. Te beginnen met de artikeldefinities.  

 • Artikelen
  Artikelen zijn de basis waarmee de financiële sub administraties alsmede de logistieke modules werken. Het zijn de producen en diensten van uw organisatie. In de functie artikelen wordt alle logistieke en prijstechnische informatie van artikelen verzameld en weergegeven. Binnen de artikelen kunt u aangeven of het om een voorraadhoudend, niet voorraadhoudend of tekstartikel gaat. De functie artikelen is magazijn overkoepelend, waarbij de informatie per artikel over de magazijnen wordt weergegeven;  
  Magazijn artikelen

 • Magazijnen
  Een artikel ligt in een of meerdere magazijnen waarvan voorraadrecords ontstaan om standen en mutaties bij te houden. Per magazijn is een voorraadrekening voor de financiële boekgang te koppelen. 
 • Voorraad 
  In de functie voorraad wordt de logistieke informatie (standen) van artikelen per magazijn vastgelegd en weergegeven. Er kan met meerdere magazijnen worden gewerkt. Een artikel ligt dan op één locatie in één of meerdere magazijnen. Dit zijn de logistieke en administratieve magazijnen. Ieder artikel heeft één standaardmagazijn als voorkeur. De som van de voorraadstanden per magazijn is de voorraadstand op het artikel;

 • Productie artikelen
  Een productie artikel is een artikel bestaande uit diverse onderdelen oftewel met stuklijst/recept. Op de stuklijst staan onderliggende artikelen die nodig zijn om het productieartikel te produceren. Middels een productieorder is het productieartikel om te zetten in een eindproduct/normaal artikel;

 • Voorraadmutaties
  Voorraadmutaties zijn alle geregistreerde wijzigingen die plaatsvinden in de voorraad van mutatie artikelen. Dit kan worden veroorzaakt door o.a. de ontvangst inkoop en/of uitlevering verkoop van artikelen maar ook door het overboeken van artikelen naar een ander magazijn. Voorraadmutaties worden gebruikt voor het aanpassen van voorraadstanden of voorraadverbruik.  De technische voorraad is altijd onderbouwd a.d.h.v. voorraadmutaties (subadministratie). In het geval van journaal artikelen dient er aansluiting te kunnen worden gevonden tussen de voorraadrekeningen en de som VVP waarden van de voorraadmutaties.


Instelbare waarden voor voorraad op de artikelkaart /voorraadkaart
Binnen een artikelkaart/voorraadkaart vindt u het overgrote deel van de logistieke velden in Inventive. Een deel van deze velden wordt automatisch gevuld met informatie. Echter, dient u hiervoor eerst een aantal waarden zelf in te voeren. Hierbij gaat het om de onderstaande velden:

 • Magazijn (zie afbeelding 1, punt 1)
  Een magazijn betreft het magazijn waar de voorraad in wordt geplaatst; 

 • Magazijn locatie (zie afbeelding 1, punt 2)
  De magazijnlocatie betreft de locatie in het magazijn waar de voorraad is geplaatst; 

 • Minimale voorraad (zie afbeelding 1, punt 3)
  De minimale voorraad is de voorraad die u fysiek minimaal in uw magazijn wilt behouden. De minimale voorraad is aan te geven op de artikelkaart. In het besteladvies wordt vervolgens een artikel bijbesteld indien deze onder de minimale voorraad komt;  

 • Maximale voorraad (Zie afbeelding 1, punt 4)
  De maximale voorraad is de voorraad die u fysiek maximaal in uw magazijn wilt hebben. De maximale voorraad is aan te geven op de artikelkaart. In het besteladvies wordt vervolgens een artikel vanaf de economische voorraad bijbesteld totdat het de maximale voorraad heeft bereikt; 

 • Te bestellen (Zie afbeelding 1, punt 5)
  De kolom 'Te bestellen' geeft het aantal aan dat bij een eerstvolgend besteladvies wordt voorgesteld om in te kopen. Dit gebeurt over het algemeen als de economische voorraad kleiner is dan de minimum voorraad en wordt dan aangevuld tot aan de maximale voorraad, vanaf de economische voorraad. Let op! Het aantal dat getoond wordt, is afhankelijk van de parameters die zijn ingesteld bij de functie 'Voorkeuren' op het tabblad besteladvies. Tevens is deze kolom alleen beschikbaar indien u toegang heeft tot de desbetreffende bestel functionaliteiten; 

 • Artikelgroep (Zie afbeelding 1, punt 6)
  Hier vindt u de artikelgroep waartoe het desbetreffende artikel behoort. Hierbij staat standaard de financiële koppeling grootboekrekeningen voor omzet/kostprijs. Tevens bepaald de artikelgroep de voorraadeigenschappen van een artikel: mutaties bijhouden, standen bijhouden, journaal werken met VVP's; 

 • Leverancier (Zie afbeelding 1, punt 7)
  Hier vindt u de standaard leverancier van het desbetreffende artikel.


Logistieke informatie op de artikelkaart/voorraadkaart
In de voorraadfuncties in Inventive wordt logistieke informatie van artikelen per magazijn weergegeven. Het belangrijkste punt is hierbij de voorraadstand. Op de artikelkaart kunt u meerdere soorten voorraadstanden vinden, namelijk: 

 • Technische voorraad (Zie afbeelding 2, punt 1)
  De technische voorraad ligt fysiek in het magazijn en is de totale aanwezige voorraad van het artikel. Dit wordt ook wel de klankvoorraad genoemd. De technische voorraad is altijd onderbouwd met voorraadmutaties (som . Som van de voorraadmutaties is de technische voorraad ) en op artikel en som van de technische voorraadstanden uit de verschillende magazijnen;

 • Expeditie voorraad (Zie afbeelding 2, punt 2)
  De expeditie voorraad is voorraad die op een pakbon is ingevoerd en op geleverd staat, maar nog niet is gefactureerd; 

 • Vrije voorraad (Zie afbeelding 2, punt 3)
  De vrije voorraad is fysiek aanwezig in een magazijn, maar is nog niet toegewezen aan een pakbon, servicerapport en zodoende beschikbaar voor verkoop/productie. De vrije voorraad is de technische voorraad min de voorraad in expeditie en service ; 

 • Economische voorraad (Zie afbeelding 2, punt 4)
  De economische voorraad is voorraad waarover de ondernemer financieel risico loopt. De economische voorraad is gelijk aan de technische voorraad vermeerdert met het aantal ingekochte eenheden en vermindert met het aantal eenheden in verkoop; 
  • Voorraad in tijd / huidige voorraad (aparte tab op artikel detailkaart). De eerste regel met Huidige voorraad toont de technische voorraad, de kolom Cumulatief de onderbouwing van documenten met aantallen die de economische voorraad beïnvloeden. met dus als totaal telling de economische voorraad. De voorraad in tijd is door te klikken op magazijn, per magazijn is dit raad te plegen. Met de rechter muisklik op documentnummer is het betreffende transactie document te openen.
 • Service voorraad (Zie afbeelding 2, punt 5)
  De servicevoorraad is gereserveerde voorraad die in een servicerapport staat vermeld en heeft betrekking op producten die bijvoorbeeld servicemonteurs meenemen in hun auto zodat ze deze in kunnen zetten op klussen indien nodig; 

 • Verkoopbare voorraad (Zie afbeelding 2, punt 6)
  De verkoopbare voorraad is een voorraadvorm die u zelf kunt instellen bij de voorraadinstellingen. Standaard zal de verkoopbare voorraad gelijk zijn aan de vrije voorraad; 

 • Inkooporders / voorraad in inkoop (Zie afbeelding 2, punt 7)
  Voorraad in inkoop geeft de hoeveelheid artikelen aan die zijn ingekocht, maar nog niet zijn ontvangen en binnengeboekt in het magazijn; 

 • Offertes / voorraad in offerte (Zie afbeelding 2, punt 8)
  Voorraad in offerte geeft het aantal artikelen aan dat in een actuele offerte is geplaatst. In de kolom ziet u het aantal artikelen staan dat op een offerte is ingevoerd. Hierdoor kunt u beter inschatten of u producten bij met kopen;

 • Verkooporders / voorraad in verkoop (Zie afbeelding 2, punt 9)
  De kolom verkooporders / voorraad in verkoop toont u het aantal artikelen waarvoor een verkooporder is ingevoerd en op dit moment dus in nota staan; 

 • Voorraad in productie (Zie afbeelding 2, punt 10)
  De kolom voorraad in productie toont de voorraad van een product die op dit moment wordt geproduceerd. Na gereedmelding van de productie wordt dit omgezet technische voorraad. 
  Let op! Deze kolom is alleen beschikbaar indien u werkt met de module productieorders; 

 • Voorraad productie in nota (Zie afbeelding 2, punt 11)
  De kolom voorraad 'Productie in nota' toont het aantal van het artikel die op productieorder regels in nota staat. De onderdelen van de productieorders zijn nog niet in productie genomen. Zodra dat gebeurt wordt het aantal overgeboekt naar een productie magazijn (technische voorraad onderhanden)
  Voorraad in tijd / huidige voorraad (aparte tab op artikel detailkaart)
  De eerste regel met Huidige voorraad toont de technische voorraad, de kolom Cumulatief de onderbouwing van documenten met aantallen die de economische voorraad beïnvloeden. met dus als totaal telling de economische voorraad. De voorraad in tijd is door te klikken op magazijn, per magazijn is dit raad te plegen. Met de rechter muisklik op documentnummer is het betreffende transactie document te openen.
 • Voorraad productie in productie
  De kolom voorraad productie in productie toont de eindproducten die op dit moment in productie zijn. Na het produceren wordt het eindproduct toegevoegd aan de technische voorraad; 

 • Emballage voorstel
  In de kolom emballage voorstel worden de producten getoond waarop een zogeheten emballage zit. Hierbij kan het gaan om een pallet die wordt meegestuurd, maar ook weer dient te worden geretourneerd; 

 • Gealloceerd
  In de kolom allocatie wordt de reservering van een voorraad vastgelegd zonder dat deze is vastgelegd op een pakbon. Door iets te alloceren wordt de voorraad alvast vastgelegd, zodat deze voorraad niet beschikbaar is voor de vrije verkoop of productie. 
  Let op! De kolom gealloceerd is alleen beschikbaar indien u toegang heeft tot de module allocatie; 

 • Materiaal in nota
  De kolom materiaal in nota toont de voorraad die aanwezig is maar nog in nota staat. Deze voorraad is zodoende gereserveerd, maar nog niet geleverd/uitgeboekt. 
  Let op! Deze kolom is alleen beschikbaar, indien u werkt met de module materiaalbonnen;

 • Materiaal op karwei
  De kolom materiaal op karwei toont de voorraad die beschikbaar is, maar die niet fysiek aanwezig is in het magazijn. Deze materialen zijn aanwezig op een externe locatie waar vanuit uw bedrijf wordt gewerkt. 
  Let op! Deze kolom is alleen beschikbaar, indien u werkt met de module materiaalbonnen.Voorraadmutatie typen
Alle voorraadwijzigingen worden opgeslagen in de functie 'Voorraadmutaties'. Vanuit de artikelkaart kan de voorraadstand per artikel worden gelezen, die op basis van alle mutaties op het artikel wordt bijgehouden. Voor het doen van een voorraadmutatie dient u een aantal gegevens in te voeren. Tevens kunt u het mutatietype aangeven, waarmee u later eenvoudig binnen het totale voorraadmutatiebestand kunt filteren op een specifiek type. U heeft de keuze uit de volgende voorraadmutatietypen: 

 • I
  Inkoop gemaakt door goederenontvangst van inkooporder;

 • V
  Verkoop gemaakt door pakbon bij levering van een verkooporder;

 • O
  Magazijnoverboeking bij overboeking naar een ander magazijn;

 • H
  Herwaardering bij wijziging van VVP als er voorraad is;

 • MA
  Materiaalbon uitboeking via materiaalbon;

 • VP
  Verbruik projecten (keuze bij voorraadmutaties);

 • AF
  Afval (keuze bij voorraadmutaties);

 • VV
  Voorraadverschillen (keuze bij voorraadmutaties);

 • M
  Standaard;

 • P
  Productie gereedmelding;

 • N
  Nieuw ontstane voorraad;

 • T
  Telverschil;

 • GS
  Productie Gereed in standaard magazijn;

 • PS
  Productie in standaard magazijn;

 • GP
  Productie Gereed in productie magazijn;

 • PP
  Productie in productie magazijn. 


Prijstechnische definities
Op de artikelkaart kunt u naast het invoeren van voorraden ook een aantal prijstechnische onderdelen invoeren. De prijzen die hier worden ingevoerd worden gebruikt om de waarde van de voorraad te bepalen. U kunt de volgende prijstechnische definities invoeren/terugvinden:  

 • Inkoopprijs
  Per leverancier de vastgestelde bruto standaard inkoopprijs excl. BTW, de standaard leveranciersprijs wordt getoond op het artikel.

 • Verkoopprijs
  Vastgestelde standaard bruto verkoopprijs excl. BTW;

 • Vaste verrekenprijs
  De prijs waarmee de voorraadwaarde wordt bepaald. Afbeelding 1Afbeelding 2

Gerelateerde artikelen

Content per label
showLabelsfalse
max5
spacesON
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("desktopapp","handeldienstverlening","functionele-beschrijving") and type = "page" and space = "ON"
labelsprocesbeschrijving 4dclient webclient