Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hoe werken de Powertools in de Inventive Web App?

In iedere Inventive functie heeft u de beschikking over Powertools. Powertools zijn shortcuts/snelkoppelingen naar bijvoorbeeld buttons zoals de 'Open', 'Laad' en 'Verwijder' button, maar u kunt via de Powertools ook snel handelingen of processen activeren (zie afbeelding, punt 1). De Powertools zijn terug te vinden in de Powernavigatie aan de linkerkant van het scherm. De beschikbare Powertools kunnen per functie verschillen. Gerelateerde artikelen:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesON
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("webapp","basishandeling","procesbeschrijving") and type = "page" and space = "ON"
labelswebclient, functionele-beschrijving
 
Viewtracker
hidetrue