Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Quickstart Inventive Web App

Een goede start met Inventive maken, dat is zeker mogelijk! Met behulp van onze Quickstart leer je de basisbeginselen van de Inventive Web App. Van accountants, key-users tot het management, iedereen kan de basiskennis opdoen in zijn/haar eigen tempo en tijdstip. Naast deze Quickstart bieden wij ook verdiepende trainingen aan die je meer inzicht geven in het gebruik van complexere functionaliteiten. Deze Quickstart richt zich echter eerst op de basisbeginselen van de werking van de Inventive Web App. Want een goede basis biedt meer vertrouwen in de toekomst. Mocht u je naar aanleiding van onderstaande Quickstart vragen hebben dan kunt u hiervoor omtrent de werking van de programmatuur, dan kun je contact opnemen met uw jouw consultant. 
Viewtracker
hidetrue