Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Powertool beheer

Onderstaand kunt u de inrichtings- en gebruikersartikelen raadplegen omtrent de functionaliteiten binnen de module Powertool beheer voor zowel de Desktop, Web als Mobile App. Mocht u extra ondersteuning wensen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw consultant of met onze supportafdeling via (070-3368080). Aan de inhoud van de onderstaande artikelen kan geen enkel recht worden ontleend.
Content by Label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "rapportagebeheer" and label = "desktopapp" and label = "Powertool_beheer"

Content by Label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "rapportagebeheer" and label = "webapp" and label = "Powertool_beheer"

Content by Label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "rapportagebeheer" and label = "erpapp" and label = "Powertool_beheer"