Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Artikelen

Onderstaand kunt u de inrichtings- en gebruikersartikelen raadplegen omtrent de functionaliteiten binnen de module Artikelen op zowel de Desktop, Web als Mobile App. Mocht u extra ondersteuning wensen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw consultant of met onze supportafdeling via (070-3368080). Aan de inhoud van de onderstaande artikelen kan geen enkel recht worden ontleend.
Desktop App

Content per label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "handeldienstverlening" and label = "desktopapp" and label = "artikelen"

Web AppContent per label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "handeldienstverlening" and label = "webapp" and label = "artikelen"

Mobile App

Content per label
showLabelsfalse
max100
showSpacefalse
cqllabel = "handeldienstverlening" and label = "erpapp" and label = "artikelen"