Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gedurende het inloggen in de Inventive applicatie op Windows, wordt de melding getoond dat de Regional settings niet juist zijn ingevoerd, hoe kan ik deze wijzigen?

Als u inlogt in de Inventive applicatie op het Windows besturingssysteem, kan het voor komen dat er een melding wordt getoond waarin wordt gezegd dat de regional settings niet juist zijn ingevoerd, maar hoe kunt u ervoor zorgen dat deze melding niet meer wordt getoond?

De regional settings zijn instellingen die u niet kunt wijzigen in de Inventive applicatie. Inventive hergebruikt deze settings vanuit de systeeminstellingen van Windows. Om deze gegevens aan te passen dient u de instellingen te openen op uw Windows applicatie en kiest u voor de optie 'Clock and Region' (zie afbeelding ..1, punt ..1). Vervolgens selecteert u bij het kopje 'Region' de optie 'Change date, time or number formats' (zie afbeelding ..1, punt ..2). 

In het venster dat wordt geopend, selecteert u onder het kopje 'Date and time formats' de door Inventive gewenste datum en tijdsnotatie (zie afbeelding ..1, punt ..3). Voor de datum wordt gebruik gemaakt van DD-MM-YYYY, terwijl voor de tijd gebruik wordt gemaakt van HH:MM:SS. 

Zodra u deze gegevens heeft ingevoerd, dient u te klikken op de optie 'Additional settings' (zie afbeelding ..1, punt ..4). In het venster dat wordt geopend, kunt u bepalen welke getalsnotatie wordt gebruikt op uw besturingssysteem. U dient hierbij de velden zo in te voeren dat voor duizendgetallen een punt wordt gebruikt en een komma als decimaalgetal (zie afbeelding 1, punt 5)

... Afbeeldingen van functionaliteit toevoegen ...
Image Added
Afbeelding 1

Gerelateerde artikelen

Content per label
showLabelsfalse
max5
spacesON
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("desktopapp","functionele-beschrijving","rapportagebeheer") and type = "page" and space = "ON"
labelsfunctionele-beschrijving desktopapp rapportagebeheer