Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Wat zijn de systeemeisen voor de Inventive applicatie (On-Premise)?

Sectie 1 - Introductie

Het fundament van de Inventive software wordt gevormd door de robuuste SQL-database server van 4D. Deze databasesoftware heeft zich ruimschoots bewezen bij organisaties over de wereld. De database vormt een geïntegreerd onderdeel van de Inventive software waardoor u met de aankoop van Inventive alle software heeft aangeschaft die nodig is, om het Inventive ERP-systeem te gebruiken. In het onderhoud van Inventive zijn de updates van deze databaseprogrammatuur inbegrepen.

De Inventive Software kan op twee wijzen worden gebruikt, namelijk lokaal en via het web. Desondanks dient u altijd enkele servers onder te brengen op een computer om de programmatuur probleemloos te kunnen gebruiken. Hierbij kunt u de programmatuur zelf hosten of u kunt het onder brengen in de Inventive Cloud. Elke keuzemogelijkheid brengt diverse opties en systeemeisen met zich mee. Voor het gebruik van Inventive dient u zicht te conformeren aan deze systeemeisen. De systeemeisen zullen in de onderstaande paragrafen worden toegelicht.


Sectie 2 - Systeemeisen Inventive

Voor de installatie van de database software van 4D en de Inventive software is het van belang dat uw netwerk aan bepaalde systeemeisen voldoet. Deze systeemeisen zijn van toepassing op een viertal netwerkonderdelen, namelijk:

 • De serverconfiguraties;
  • Inventive Server
  • Inventive Webserver (optionele uitbreiding)
  • Inventive Transactie Server (optionele uitbreiding)
  • Inventive Webrequest server (optionele uitbreiding)
  • Inventive Tapi Server (optionele uitbreiding)
 • De werkstations;
 • De netwerkinfrastructuur;
 • De netwerkfaciliteiten.

Dit document beschrijft de systeemeisen per onderdeel. Voor bepaalde onderdelen zijn zowel de minimum als de aanbevolen eisen opgenomen. Vanzelfsprekend is de performance van Inventive beter, als wordt voldaan aan de aanbevolen eisen. Performance blijft echter een subjectief begrip, waardoor dit afhankelijk is van de individuele situatie. 
Let op!
 De systeemeisen die wij hanteren, gaan uit van een gemiddeld gebruik en is daardoor geen advies op maat. Als u twijfelt over de keuze of aanschaf van bepaalde producten, of als u wilt weten of uw huidige serverconfiguratie is te gebruiken, raden wij aan om contact op te nemen met Inventive Software voor aanvullend advies.

Gebruik op telefoons en tablets
Tablets en smarpthones zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De lokale Inventive client is echter niet geschikt voor gebruik op deze devices. Via een Remote Desktop is dit wel mogelijk. De Inventive web & apps die toegang vereisen via het Internet en de browser, zijn wel geschikt om op deze devices te werken. 


2.1

Serverconfiguratie Inventive Server
De 4D Server kan zowel op Windows als op Apple computers worden geïnstalleerd. De eisen tussen beide platformen verschillen zowel voor de minimale als de aanbevolen eisen. Per platform gelden daarom de volgende systeemeisen:

Windows Serverconfiguratie
Apple Serverconfiguratie
Minimale systeemeisen
Minimale systeemeisen
Processor 1Intel Core i5 - 2,4 Ghz of meer
Processor 1Intel Core i5 - 2,4 Ghz of meer
Geheugen 28gb RAM of meer
Geheugen 28gb RAM of meer
Harddisk 3

t.b.v. het besturingssysteem:
72gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter
 

t.b.v. de Inventive database:
300gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter


Harddisk 3

t.b.v. het besturingssysteem:
450gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter


t.b.v. de Inventive database:
450gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter

Netwerk1000mbps
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 4

Windows Server 2016
Windows 10 (x64) build 1809


Besturingssysteem 4Mac OSX v10.14Aanbevolen systeemeisen
Aanbevolen systeemeisen
Processor 1Intel Core i7 - 2,9 Ghz of meer
Processor 1Intel Core i7 - 2,8 Ghz of meer
Geheugen 216gb RAM of meer
Geheugen 216gb RAM of meer
Harddisk 3

t.b.v. het besturingssysteem:
72gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter
 

t.b.v. de Inventive database:
300gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter


Harddisk 3

t.b.v. het besturingssysteem:
450gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter

 
t.b.v. de Inventive database:
450gb SAS 15k RPM (RAID-1) of groter

Netwerk1000mbps
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 4

Windows Server 2016 of 2019


Besturingssysteem 4Mac OSX v10.1516


 1. Voor optimale prestaties is het aanbevolen om gebruik te maken van een serverconfiguratie met twee of meer processorkernen en/of meerdere 
  processoren. Let op! 4D 4D Server v17 draait v18 draait alleen op Macintosh serverconfiguraties met Intel processoren.

 2. Om op een Windows serverconfiguratie meer dan 4gb RAM-geheugen te kunnen gebruiken, dient een 64 bits versie van Windows te worden geïnstalleerd. Wij raden aan om voor Windows Server 2016 of hoger over minimaal 16gb aan werkgeheugen te beschikken.

 3. In 90% van de gevallen wordt een server crash veroorzaakt door het defect raken van een harddisk. Door gebruik te maken van harddisk mirroring (RAID-1, 5 of 10) wordt dit risico gereduceerd. De meeste moderne server-configuraties bieden hiervoor hardwarematige ondersteuning. Inventive Software raadt het gebruik van softwarematige harddisk mirroring af, aangezien dit nadelige effecten heeft op de performance van de software. 

  Het gebruik van SSD-harddisk(s) heeft een positief resultaat op de performance. Echter, de kwaliteit en stabiliteit van deze schijven is nog niet optimaal. Dit hardware segment kent enorme prijsverschillen, wat van invloed is op de kwaliteit van de modellen. Wij raden het dan ook af om goedkope SSD-disks aan te schaffen.

 4. Microsoft en Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient u altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te stellen of compatibiliteit van deze updates met de 4D Server gewaarborgd is.
   

Opmerkingen

 • U dient altijd gebruik te maken van een aparte serverconfiguratie voor 4D Server. Wanneer 4D server wordt geïnstalleerd op een serverconfiguratie waarop ook andere processen draaien (zoals bijv. Mail, database of file services), wordt de performance en stabiliteit te allen tijde negatief beïnvloed. Dit geldt voor zowel de 4D Server als voor de andere aanwezig processen.
 • De Inventive Software kan in een virtuele omgeving, zoals VMware of HyperV worden geïnstalleerd. Veel van onze relaties hebben dit reeds gerealiseerd.
 • Spanningsuitval of drastische spanningswisselingen vormen een risico voor dataverlies. De inzet van een noodstroomvoorziening ter bescherming van de 4D Server is daarom een must.
 •  Ten behoeve van de dagelijkse back-up raadt Inventive Software aan om de serverconfiguratie te voorzien van back-up software. 4D back-up beschikt over een eigen back-up mechanisme, waarmee geautomatiseerd een data back-up naar een lokale harddisk kan worden gemaakt. U kunt de back-up ook wegschrijven naar een externe back-up locatie in de Cloud. Inventive Software adviseert echter om ten behoeve van optimale databeveiliging deze data back-up ook op tape te bewaren.
   

2.2

Inventive Webserver (WEB)
De Inventive Webserver is nodig indien u gebruik maakt van de Web Access omgeving of de Inventive apps die Internet vereisen. Deze server wordt gebruikt om überhaupt te kunnen werken met de Inventive Software. De Webserver is een Inventive gebruiker oftewel een special server net als de Webrequest en Transactieserver. Op de gebruikerskaart staat een checkbox “Webserver” indien u deze checkbox aanvinkt, houdt dit in dat deze gebruiker zich zal gedragen als een Inventive Webserver.

De Inventive webserver dient te worden voorzien van een (geldig) certificaat die het mogelijk maakt om HTTPS verkeer te voeren. Tevens dient de Webserver gebruikt te kunnen maken van een SMTP server voor het versturen van zogeheten dagcodes t.b.v. two factor authentication. 

Windows / Apple server configuratie
Aanbevolen systeemeisen
Processor Intel Core i5 - 2,8 Ghz of meer
Geheugen 18gb RAM of meer
Harddisk15gb vrije ruimte of meer
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 2

Windows 10 (x64) build 1809
Mac OSX v10.14 of hoger

Internet browser

Edge
Chrome
Safari

Internettoegang 3HTTPS

 1. Bij gebruik van een webserver op Windows 10 (x64) wordt minimaal 8gb RAM aanbevolen.
 2. Zowel Microsoft als Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen t.b.v. het oplossen van beveiligingsproblemen of aanvullende functionaliteit. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient men altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met Inventive is gewaarborgd.
 3. Het toepassen van een TLS certificaat is een vereiste. De webserver functioneert niet op http (poort 80).

2.3Inventive Transactieserver (TRS)
Binnen Inventive is de transactieserver (TRS) om batchjobs uit te voeren, als aparte module verkrijgbaar. In Inventive kunnen voor uiteenlopende taken batchjobs worden ingesteld. Zie daarvoor de functionele modulebeschrijvingen. Een batchjob is een taak die op vast ingestelde intervallen (geagendeerd) automatisch wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het synchroniseren van de Inventive agenda met de Google agenda of het periodiek genereren en distribueren (print/email) van bepaalde rapportages. Ook het automatisch importeren en exporteren van gegevens zoals het inlezen van scans behoord tot de taken van de TS.

De transactieserver kan ook worden ingezet als print spooler. Dat wil zeggen dat een printopdracht volledig wordt afgehandeld door de transactieserver. Na het geven van de printopdracht kan men direct verder werken. Zonder transactieserver zal het werkstation, waarop de printopdracht wordt gegeven, de database benaderen om de benodigde informatie op te halen en de gevraagde rapportage samenstellen, alvorens deze wordt geproduceerd (print/email). In bepaalde omstandigheden, meestal bij omvangrijke rapportages, kan men deze wachttijd als te lang ervaren. De transactieserver is noodzakelijk om bepaalde processen buiten kantooruren te plannen, zoals het verwerken van financiële mutaties of het verwerken van documenten zoals facturen.

Windows / Apple configuratie
Aanbevolen systeemeisen
ProcessorIntel i5 - 2,8 Ghz of meer
Geheugen 18gb RAM of meer
Harddisk15gb vrije ruimte of meer
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 2

Windows 10 (x64) build 1809
Mac OSX v10.14 of hoger 1. Bij gebruik van een transactieserver op Windows 10 x64) wordt minimaal 6gb RAM aanbevolen.
 2. Zowel Microsoft als Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen t.b.v. het oplossen van beveiligingsproblemen of aanvullende functionaliteit. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient men altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met Inventive is gewaarborgd.

N.B.  T.b.v. een goede performance is het aan te bevelen om de transactieserver uitsluitend als zodanig te gebruiken. Wanneer deze server ook voor andere doeleinden wordt ingezet, kan de performance nadelig worden beïnvloed. Het is niet mogelijk de TRS, WEB, TAPI & WRS te combineren. Het wordt ten zeerste afgeraden om de TRS, WEB, TAPI & WRS te combineren met de Inventive Server.
 


2.4

Inventive Webrequest Server (WRS)
De Inventive Webrequest Server is nodig indien u gebruik maakt van de Web Access omgeving van Inventive. Deze server wordt gebruikt om de diverse rapportage acties af te wikkelen voor de gebruikers. Deze worden opgeslagen in het digitaal archief van Inventive en kunnen ter download door de gebruiker worden opgehaald. De Webrequest Server is een Inventive gebruiker, oftewel een speciale server net als de Webserver en de Transactieserver. Op de gebruikerskaart staat een checkbox “Webrequest” indien u deze checkbox aanvinkt, houdt dit in dat deze gebruikers zich zal gedragen als een Webrequest Server.

Windows / Apple server configuratie
Aanbevolen systeemeisen
Processor Intel Core i5 - 2,8 Ghz of meer
Geheugen 18gb RAM of meer
Harddisk15gb vrije ruimte of meer
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 2

Windows 10 (x64) build 1809
Mac OSX v10.14 of hoger

Internet browser

Edge
Chrome
Safari

InternettoegangHTTPS
 1. Bij gebruik van een Webserver op Windows 10 wordt minimaal 6gb RAM aanbevolen.
 2. Zowel Microsoft als Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen t.b.v. het oplossen van beveiligingsproblemen of aanvullende functionaliteit. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient men altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met Inventive is gewaarborgd.

2.5

Inventive TAPI Server (TAPI) - (Optioneel)
Binnen Inventive is er een mogelijkheid om de programmatuur te koppelen aan een bestaande telefooncentrale binnen uw organisatie of daarbuiten (Cloud telefonie). Dankzij deze optionele module kan er met de telefooncentrale een 'TAPI-koppeling' tot stand worden gebracht. Zo kunnen in- en uitgaande gesprekken voor registratiedoeleinden worden opgevangen in Inventive. Verder is het mogelijk om vanuit Inventive nummers te bellen en kunnen er automatisch klant/contactpersoon gegevens worden opgehaald zodra u wordt gebeld.

Een vereiste voor het gebruik van de Inventive TAPI-server is, dat er voor uw eigen telefooncentrale zogeheten TAPI-drivers beschikbaar zijn of dat er interface mogelijkheden zijn voor een telefooncentrale in de Cloud (meestal webcalls). Veelal is dit een optionele module of dienen hiervoor aparte TAPI-licenties te worden aangeschaft. Raadpleeg uw telecom leverancier voor de mogelijkheden.

Windows / Apple configuratie
Aanbevolen systeemeisen
Processor Intel Core i5 - 2,8 Ghz of meer
Geheugen 18gb RAM of meer
Harddisk15gb vrije ruimte of meer
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 2

Windows 10 (x64) build 1809
Mac OSX v10.14 of hoger

Internet browser

Edge
Chrome
Safari

InternettoegangHTTP en HTTPS

 1. Bij gebruik van een TAPI-server op Windows 10 x64) wordt minimaal 8GB ram aanbevolen.
 2. Zowel Microsoft als Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen t.b.v. het oplossen van beveiligingsproblemen of aanvullende functionaliteit. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient men altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met Inventive is gewaarborgd.

2.6

Lokale werkstations (4D Client)
De 4D Client kan zowel op Windows als op Apple computers worden geïnstalleerd. Per platform gelden de volgende minimale systeemeisen. 

Windows Werkstationconfiguratie
Apple Werkstationconfiguratie
Minimale systeemeisen
Minimale systeemeisen
ProcessorIntel Core i5 - 2,4 Ghz of meer
Processor 1Intel Core i5 - 2,4 Ghz of meer
Geheugen8gb RAM of meer
Geheugen8gb RAM of meer
Harddisk

15 gb vrije ruimte of meer


Harddisk

15 gb vrije ruimte of meer


Netwerk1000mbps
Netwerk1000mbps
Schermresolutie1280 x 800 of meer
Schermresolutie1280 x 800 of meer
Besturingssysteem 1

Windows 10 (x64) build 1809


Besturingssysteem 1Mac OSX v10.14
Office suiteMicrosoft Office 2016
Microsoft Office 365

Office suiteMicrosoft Office 2016
Microsoft Office 365
Internet browserEdge
Chrome

Internet browserSafari
Chrome
Internettoegang 2HTTP en HTTPS
Internettoegang 2HTTP en HTTPS
 1. Microsoft en Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient u altijd contact op te nemen met Inventive Software, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met de 4D Server gewaarborgd is.
 2. Ten behoeve van een goede werking van de actieve componenten van de Inventive desktop web-activiteiten kan een (directe) http(s)-internettoegang zijn vereist. 

2.7

Online werkstation Web Access & Web Apps
Naast de Inventive backoffice functionaliteit hebben wij voor een aantal operationele processen Web Apps beschikbaar. Deze functionaliteit is zeer handig voor interne & externe medewerkers die vaak buiten de deur werken en ‘snel’ bij bepaalde informatie moeten komen. Ook kan het een portaal zijn voor klanten en leveranciers. Voorbeelden hiervan zijn het registreren van uren en het beheren van contactmomenten. Dit is mogelijk via een webbrowser zonder verder gebruik te hoeven maken van een VPN-verbinding en/of een ‘remote desktop’. Hiervoor dient echter wel een permanente verbinding met het internet beschikbaar te zijn. Uit het oogpunt van gegevensbeveiliging wordt het afgeraden om de 4D server met de centrale database rechtstreeks met het internet te verbinden. In plaats daarvan kan de webserver dienstdoen (zie paragraaf 2.4).

Bedrijfsnetwerken die met internet in verbinding staan, kennen meestal een beveiligd gebied waar internet geen directe toegang toe heeft en machines die wel rechtstreeks via internet kunnen worden benaderd. Vroeger werd die laatste groep ook wel als “DMZ” aangeduid. Firewalls hebben tegenwoordig een belangrijk deel van die beveiligingsfunctie overgenomen. Door de transactieserver in een “DMZ” op te nemen, wordt een veilige koppeling tot stand gebracht tussen Inventive en alle internetverkeer. De juiste en veilige installatie van de webserver in een bedrijfsnetwerk is helemaal afhankelijk van de individuele situatie en zal in nauw overleg met de systeem- en/of netwerkbeheerder moeten plaatsvinden. Het bedrijfsnetwerk dient over de volgende faciliteiten te beschikken om deze constructie operationeel te maken:

 • Een permanente internetverbinding met een vast IP adres.
 • Een ethernet router/firewall met NAT mogelijkheden: het externe IP adres van de internetverbinding dient te worden ge-forward naar het interne IP adres van de transactieserver op TCP poort 80/443 (http/https). 

Sectie 3 - Netwerkinfrastructuur

Naast de server en werkstations is de kwaliteit van de netwerkinfrastructuur een belangrijke factor voor het goed functioneren van 4D en Inventive. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Maak altijd gebruik van bekabelde netwerkverbindingen. 4D vereist een stabiele netwerkverbinding. Dit kan met draadloze netwerken niet (altijd) worden gegarandeerd. Het plotseling wegvallen van de netwerkverbinding (zeker gedurende een transactie) kan dataverlies tot gevolg hebben. Verder is de performance over een draadloze verbinding zeer slecht en daarom merkbaar voor de gebruiker.

 • De minimale netwerksnelheid voor bekabelde netwerken is 100mbps. Echter, de aanbevolen netwerksnelheid is 1000mbps of hoger. Afhankelijk van de hoeveelheid gelijktijdige cliënt verbindingen heeft een hogere doorvoersnelheid invloed op de algehele performance van het systeem, ook al staat hier een zware server configuratie tegenover.
 • Het gebruik van netwerk HUB’s bij bekabelde netwerken wordt afgeraden. Netwerk switches bieden aanzienlijk betere netwerkperformance en -stabiliteit.
 • Zorg bij gebruik van routers altijd dat verbindingen over poort 19812,19813 en 19814 van TCP/UDP uitgezonderd worden in de firewall. Het scannen van verbindingen over deze poorten heeft een nadelige invloed op de performance van het systeem.

Sectie 4 - Netwerkfaciliteiten

De hier genoemde netwerkfaciliteiten zijn feitelijk geen systeemeisen, maar ze bieden tal van voordelen met betrekking tot het gebruik en de ondersteuning van de Inventive software. 

4.1SMTP Services
Om gebruik te kunnen maken van de e-mailfaciliteiten binnen Inventive dient er binnen het netwerk sprake te zijn van een SMTP-mailservice. De 4D Clients en de Inventive servers dienen ‘SMTP relay’ of ‘Authenticated SMTP’ toegang te hebben tot de SMTP-server. SMTP-services maken standaard onderdeel uit van Microsoft Windows besturingssystemen. Daarnaast voorziet veel groupware, zoals Microsoft Office 365, ook in SMTP-faciliteiten. 

4.2

Virtual Private Network (VPN) services
Veel organisaties beschikken vandaag de dag over VPN-faciliteiten. Hiermee kan via internet een beveiligde verbinding worden gemaakt met het kantoornetwerk. Op deze wijze kunnen telewerkers en/of filialen veilig, eenvoudig en tegen beperkte kosten gebruik maken van netwerkresources op het hoofdkantoor. Inventive maakt al jaren dankbaar gebruik van deze techniek voor het verlenen van remote support aan haar klanten. Om gebruik te kunnen maken van VPN-faciliteiten dient uw netwerk te beschikken over de volgende faciliteiten:

 • Een permanente internetverbinding met een vast IP-adres en voldoende bandbreedte; voor terminal services (zie volgende paragraaf) is, afhankelijk van het type terminal services, minimaal 15KB/s per gebruiker vereist. Hierbij moet worden opgemerkt dat het protocol voor terminal services een “on-demand” protocol is. Bij het gebruik van bepaalde terminal faciliteiten (zoals bijv. “local printing”) kan het voorkomen dat tijdelijk méér bandbreedte is vereist; 
 • Let op! De upload snelheid van een internetverbinding is bepalend voor de beschikbare bandbreedte t.b.v. VPN. Bij bepaalde internetverbindingen (bijv. ADSL) is de upload snelheid vaak lager dan de download snelheid;
 • Een ethernet router/firewall;
 • Een VPN-server (eventueel geïntegreerd in de router/firewall).

4.3

Terminal services
Om telewerkers en/of filialen via een VPN-verbinding gebruik te kunnen laten maken van Inventive is de inzet van terminal services onvermijdelijk. Ervaring heeft geleerd dat het gebruik van een 4D Client over een VPN-verbinding tot een slechte performance in Inventive leidt. Daarnaast kan uitval van de verbinding leiden tot dataverlies.

Het gebruik van terminal services lost deze problematiek op. Op een terminal server kunnen verschillende gebruikers gelijktijdig een Windows sessie starten. Binnen zo’n sessie kan de gebruiker vervolgens gebruik maken van de 4D Client. De sessie draait volledig op de terminal server. Er gaat dus alleen monitor/muis/keyboard verkeer over de VPN-verbinding. Daarom is er nauwelijks sprake van performance verlies. Wanneer de verbinding onverhoopt verbroken raakt is er niets aan de hand. De sessie blijft actief op de terminal server zodat de gebruiker, na opnieuw te zijn verbonden, gewoon verder kan gaan waar hij/zij was gebleven. Een terminal sessie kan zowel op een Windows als een Macintosh werkstation worden gestart.

Terminal services maken standaard onderdeel uit van Windows Server. Door de aanschaf van zgn. “Terminal Client Access Licenses (TCAL)” kunnen deze services worden geactiveerd voor een bepaald aantal gebruikers (afhankelijk van de hoeveelheid TCAL’s). Voor een terminal server op basis van Windows Server gelden de volgende systeemeisen:

Windows Serverconfiguratie
Aanbevolen systeemeisen
Processor 1Intel Xeon 2,8 Ghz of meer
Geheugen 216gb RAM of meer
Harddisk15gb vrije ruimte of meer
Netwerk1000mbps
Besturingssysteem 3Windows Server 2016 / 2019

 1. Voor optimale prestaties is het aan te bevelen gebruik te maken van een serverconfiguratie met twee of meer processorkernen en/of meerdere processoren.
 2. Om op een Windows serverconfiguratie gebruik te kunnen maken van meer dan 4gb RAM, dient een 64bits versie van het Windows besturingssysteem te worden geïnstalleerd.
 3. Zowel Microsoft als Apple brengen regelmatig updates uit voor hun besturingssystemen t.b.v. het oplossen van beveiligingsproblemen of aanvullende functionaliteit. De performance en stabiliteit van Inventive kan zowel voor- als nadeel ondervinden bij nieuwe updates. Voorafgaand aan de installatie van nieuwe updates (of volledig nieuwe besturingssystemen) dient men altijd contact op te nemen met Inventive Systems, teneinde vast te kunnen stellen of compatibiliteit van deze updates met 4D Server is gewaarborgd.

N.B.  Teneinde de performance van 4D Clients op een terminal server optimaal te houden, adviseert Inventive Systems om maximaal 30 4D Client sessies per terminal server te laten draaien. Daarnaast biedt het verspreiden van de terminal clients over meerdere terminal servers ook voordelen op het gebied van redundantie. 


Gerelateerde artikelen

Content per label
showLabelsfalse
max5
spacesON
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("inrichtingsdocumenten","desktopapp","erpapp","webapp","rapportagebeheer") and type = "page" and space = "ON"
labelsdesktopapp webapp erpapp rapportagebeheer inrichtingsdocumenten