Release Notes

Inventive ERP Software is voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van haar programmatuur, zodat het informatiesysteem optimaal binnen uw organisatie kan presteren. Ontwikkelingen in de markt op het gebied van hard- en software, nieuwe besturingssystemen en wettelijke eisen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Om mee te gaan met deze nieuwe ontwikkelingen brengt Inventive ERP Software op frequente basis updates uit. De Inventive Release Notes tonen u alle informatie omtrent verbeteringen en toevoegingen in de Inventive software. Deze pagina's bevatten alle Release Notes in de laatste versie van de Inventive Software. Hierbij kan het gaan om nieuwe features en opgeloste bugs in de software. 
Jaar

Release Notes

2021

2020

2019

2018

2017

2016