Digitaal Archief

Onderstaand kunt u de inrichtings- en gebruikersartikelen raadplegen omtrent de functionaliteiten binnen de module Digitaal Archief voor zowel de Desktop, Web als Mobile App. Mocht u extra ondersteuning wensen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw consultant of met onze supportafdeling via (070-3368080). Aan de inhoud van de onderstaande artikelen kan geen enkel recht worden ontleend.
Web App

There is no content with the specified labelsMobile App

There is no content with the specified labels